OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN EHBO VERENIGING – NIEUWE CURSUS


De EHBO vereniging staat samen met het Zijtaartse verenigingsleven voor een grote uitdaging. 

Gelukkig worden er in ons dorp nog altijd veel activiteiten georganiseerd; hierdoor bruist Zijtaart en blijft het levendig. Deze evenementen krijgen echter wel steeds meer te maken met een toename aan regelgeving en verplichtingen, waarbij de verantwoordelijkheden bij het niet nakomen van deze verplichtingen hoofdelijk bij de vrijwilligers komt te liggen.

De meeste vergunningspichtige evenementen vereisen bijvoorbeeld sinds de nieuwe veldnormeringen de aanwezigheid van EHBO’ers. Een BHV diploma volstaat hierin niet meer helaas. 

Als er zich een calamiteit voordoet op een evenement en de EHBO post is niet goed geregeld, zal er heel snel naar de (vrijwillige) organisatie worden gewezen en de verplichtingen die hen zijn opgelegd bij het verstrekken van de vergunning. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan hoofdelijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben; iets wat we met zijn allen willen voorkomen.


Door deze nieuwe regelgeving zal de druk op onze EHBO’ers de komende jaren steeds verder toenemen.

Wij zien wel dat de gemiddelde leeftijd van onze vereniging begint op te lopen en we zien juist een toename in de vraag naar EHBO’ers. Om aan deze toename te kunnen voldoen, willen we graag ons ledenbestand vergroten en Zijtaartse mensen opleiden tot EHBO’er door het geven van een nieuwe EHBO cursus.

Als we geen nieuwe EHBO’ers krijgen kunnen we dan ook niet meer garanderen dat wij uw evenementen kunnen blijven bemensen en dat zou erg jammer zijn; 

Daarom doen wij een beroep op U !!!

In het najaar willen we namelijk bij voldoende animo een nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze cursus leren we je op een plezierige wijze hoe je de medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het reanimeren van een slachtoffer, met bediening van een AED. 

Uiteraard kun je, als je wilt, de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse evenementen. Hiervoor wordt steeds vaker (ivm vergunningen) een beroep gedaan op ons als EHBO. Denk hierbij aan de JAZ-dagen, Mudrun, VOW-tournooien, motorcross en maiscross. Om je diploma geldig te houden komt er ook een jaarlijkse herhalingsles / lessen.

Het zou heel er fijn zijn om weer een aantal nieuwe EHBO’ers op te kunnen leiden. De lessen worden verzorgd bij Cafe-zaal Kleijngeld en gaan we op 3 zaterdagen inplannen, waarbij we de data in overleg met de cursisten proberen vast te stellen. Op de 3de zaterdag wordt dan ook direct het examen afgenomen. 

De kosten van een opleiding zullen € 150,- bedragen, waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie / thee zijn inbegrepen. Veel van de zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het volgen van een EHBO-opleiding! Bij 8 cursisten gaat de opleiding zeker door!! 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of jezelf aanmelden voor de opleiding, verzoeken wij je zo spoedig mogelijk, contact met ons op te nemen. 

We hopen je in het najaar te zien op de cursus!


E-mail: ehbo-zijtaart@hotmail.com

Henri Brugmans  : 06-12568240

Gerard Hooijmans: 06-23030880


EHBO Zijtaart 


Henri Brugmans nieuwe voorzitter EHBO Zijtaart


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze EHBO vereniging is Henri Brugmans door de leden van de EHBO-vereniging unaniem gekozen tot voorzitter. Hij volgt hiermee Peter Jonkers op, die de hamer na 17 jaar neerlegt. Peter heeft het voorzitterschap van de vereniging op zich genomen in …. , toen Albert v.d. Wetering plotseling kwam te overlijden. Doordat Albert het echte hart van de vereniging was, stond het toenmalige bestuur voor een grote uitdaging. We zijn als vereniging Peter erg dankbaar voor wat hij voor ons gedaan heeft!

Ook voor Henri zijn er voldoende uitdagingen binnen de vereniging: 

Waar de EHBO verenigingen in de nabije dorpen de ledenaantallen hard zien teruglopen, hebben we dat bij de EHBO vereniging nog enigszins weten te beperken. Inmiddels zijn we nog met 37 actieve EHBO leden, die met veel enthousiasme zoveel mogelijk hulpverlening bieden binnen ons prachtige dorp, maar (hierover later in dit Zijtaarts Belang meer)………..  


Wij wensen Henri enorm veel succes met deze nieuwe uitdaging!!


EHBO Zijtaart