Bestuur

Het bestuur van de EHBO verenging in Zijtaart bestaat uit een zestal leden.

 

Voorzitter: Peter Jonkers

Secretaris: Berdine v.d. Wetering

Penningmeester: Gerard Hooijmans

Algemeen: Hanny van Boxmeer

Algemeen: Emmy Jonkers

Algemeen: Linda v.d. Linden

 

Jaarlijks dragen zij verantwoording af aan de leden van de vereniging tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.