AED en Reanimatie

Bij een reanimatie kan een AED van levensbelang zijn. Steeds meer ziet met AED's om zich heen. EHBO-vereniging Zijtaart traint EHBO'ers in het gebruik van AED's en zet zich in voor het behoud van de AED's in Zijtaart. 

 

Zorg dat u niet machteloos staat bij een reanimatie en volg de cursus!